Den danske skattelovgivning undergår konstant forandringer og reglerne bliver mere og mere komplicerede. Mange virksomheder og privatpersoner med arbejde i udlandet oplever derfor et stigende behov for skatterådgivning og skatteplanlægning. Vi kan tilbyde skatterådgivning indenfor følgende områder:

  • Personbeskatning
  • Virksomhedsbeskatning
  • Selskabsbeskatning
  • Filialbeskatning
  • Sambeskatning
  • Transfer pricing
  • Etablering af virksomhed
  • Ophør af virksomhed
  • Generationsskifte
  • Forskerreglen
skat