Revisionsfirmaet Per Jacobsen – Ringkøbing og Skjern - udarbejder og opstiller dit selskabs eller virksomheds regnskab

 

Fra lovgivningens side af er der fastlagte love og regler vedrørende et regnskabs indhold, opstilling og udformning. Om man vælger at regnskabet udarbejdet og opstillet af en revisor, er frit stillet. Der er naturligvis mange gode grunde til at få en revisor til at udarbejde regnskabet, ikke mindst frigiver det en masse tid og energi, man i stedet kan bruge på sin virksomhed, familie, fritid etc.

 

Der findes forskellige krav til henholdsvis selskaber og virksomheder vedrørende regnskaber. Er man ikke uddannet revisor kan disse regler, og selve arbejdet med at udarbejde regnskaber virke uoverskueligt og tidskrævende. Derfor er det i de fleste tilfælde en god ide, at få en revisor til at klare regnskabet for en.

Hos Revisionsfirmaet Per Jacobsen tilbyder vi udarbejdning og opstilling af regnskaber, årsrapporter, indehavers indkomst og formueopgørelse, vi påser, at der bliver betalt den retmæssige SKAT, og at selvangivelsen bliver indgivet rettidigt med de rette bilag. For virksomheder tilbyder vi endvidere udarbejdning og opstilling af specifikationshæfter, opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst. Hertil kommer at vi på baggrund af vores indgående viden om selskabet eller virksomhedens regnskab, er i stand til at yde rådgivning om tilpasning af driftsaktiviteter, investering og finansiering. Hvilke ydelser du ønsker er naturligvis op til dig.

Copyright © 2010 - Revisorfirmaet Per Jacobsen - Herningvej 21B - 6950 Ringkøbing - Tlf.: 97 32 49 11 - Mail: PJ@PJRevision.dk